Innkalling til RFEs årsmøte

5. mars 2020 - kl. 18:15

Sist oppdatert: 05. feb 2020 Skrevet av: Erik Olsson

 

Velkommen til årsmøtet til Røa Fotball Elite

RFEs årsmøte avholdes torsdag 5. mars kl. 18:15 i storsalen på klubbhuset til Røa Allianseidrettslag.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19. februar 2019.

Sakene kan sendes til dynamitegirls@roail.no.

Spørsmål knyttet til årsmøtet rettes til dynamitegirls@roail.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer vil være tilgjengelig på kontoret én uke før årsmøtet.

Valgbarhet
I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tremedlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfyllebestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen,
Styret Røa Fotball Elite