Årsmøte 2020

Dokumenter til møtet

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Sist oppdatert: 08. apr 2021 Skrevet av: perivar

 

Vi minner om årsmøtet i Røa Fotball Elite i morgen, 8. april 2021, kl 20.00 til 21.30.

For ordens skyld, legger vi også ut årsmøtedokumentene her:

2020 Røa Fotball Elite Årsberetning signert

2020 Røa Fotball Elite Årsregnskap

Link til årsmøtet finner du her: 

DELTA PÅ ÅRSMØTE VIA MICROSOFT TEAMS

Vi ønsker dere velkommen til et godt årsmøte.

På vegne av styret i Røa Fotball Elite

Harald Nickelsen, Styreleder

FRA VALGKOMITEEN:

Valgkomiteen har følgende forslag til styre i RFE for 2021:

Leder: Harald Nickelsen, gjenvalg for 1 år

Nestleder: Siri Nordby, gjenvalg 2 år

Styremedlem: Marianne Mæhlum, ikke på valg ( 1 år igjen)

Styremedlem: Marthe Braavold Johansen, ikke på valg ( 1 år igjen)

Styremedlem: Gunhild Herregården, velges for 2 år ( Ny)

Styremedlem: Janne Stange, velges for 2 år ( Ny)

Styremedlem: Katrine Dreier Andresen, velges for 2 år ( Ny)

Varamedlem: Arne Melbye, velges for 2 år

Varamedlem: Lars Buer, velges for 2 år

Valgkomiteen har følgende forslag til kontrollkomiteen for RFE 2021:

Leder: Arne Staavi, velges for 2 år

Medlem: Martin Novotny, velges for 2 år

Styre har følgende forslag til valgkomitee for RFE 2021:

Leder: Lars Buer, velges for 2 år

Styre bes om å jobbe med flere medlemmer i valgkomiteen.

Valgkomiteen har følgende forslag til revisor for RFE 2021:

Revisjon 1 NOR, ved Kristin Vindenes.