Varslingsrutiner Røa Fotball Elite

Varslingsrutiner ved uønskede hendelser:

Røa Fotball Elite har etablerte varslingsrutiner ifm uønskede hendelser. Rutinene er sist revidert 23. april 2021 og implementert 30 . april 2021.

DETTE ER VARSLINGSRUTINENE VÅRE