KONTAKTPERSONER RØA FOTBALL ELITE

Styreleder Harald Nickelsen
Tlf: 962 01 600 E-post: harald@nickelsen.no
Nestleder Siri Nordby
Tlf: 913 25 333 E-post: siri.nordby@varner.com
Styremedlem Marianne Mæhlum
Tlf: 934 35 555 E-post: marianne.maehlum@gmail.com
Styremedlem Jannicke Cock
Tlf: 977 04 907 E-post: jannickec@hotmail.com
Styremedlem Gunhild Herregaarden
Tlf: 916 23 713 E-post: gunhild.herregarden@gmail.com
Styremedlem Marthe Braavold Johansen
Tlf: 992 32 860 E-post: marthe_j@hotmail.com
Daglig leder Roger Bjørn Haugen
Tlf: 926 15 341 E-post roger@roail.no
Leder for marked, medie og kommunikasjon Per-Ivar Stokkmo
Tlf: 900 60 941 E-post: per-ivar@roail.no
Hovedtrener Geir Nordby
Tlf: 911 61 738 E-post: geir.nordby@bna.oslo.kommune.no
Assistent- og keepertrener Lars-Erik Samuelsen
Tlf: 984 81 406 E-post: larsesamuelsen@gmail.com
Toppspillerutvikler Fredrik Sæland
Tlf: 932 08 544 E-post: fredriksaeland@gmail.com

Besøksadresse

Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

Postadresse:

Postboks 109 Røa, 0701 OSLO

Telefon:

22 50 31 55

E-post:

dynamitegirls@roail.no

Kontonummer:

6051 06 48393

Org. nummer:

996 118 347