Toppklubbstandard

Skikkelig løft for RFE

Foto: Erling Løkken

Sist oppdatert: 19. des 2022 Skrevet av: perivar

 

Fra nivå 1,5 til nivå 3

Kvinnefotballen er i fremmarsj både nasjonalt og internasjonalt. Den profesjonaliseringen som skjer innen kvinnefotball er – etter vår mening riktig og viktig. Den er allikevel også krevende.

Røa Fotball Elite har igjen gjennomgått Toppklubbstandard – måleinstrumentet til NFF/TFK for  klubbene i Toppserien. Toppklubbstandard er et kriteriesett som fokuserer på 7 hovedkategorier, og består av over 170 ulike kriteriespørsmål med nivåinndeling som klubbene skal besvare, strukturere og dokumentere. Dette innbefatter blant annet klubbens strategiplaner, utviklingsplaner, treningsprosessen og støtteapparat både i A-lag og ungdomsavdeling.

Figuren: viser de 7 hovedkategoriene innenfor Toppklubbstandard verktøyet.

Dobler nivået

Røa Fotball Elite ble kategorisert til nivå 2 tilbake i 2020. For sesongen 2021 falt vi ned til nivå 1,5. Ambisjonen for året 2022 var å løfte oss helt opp til nivå 3.

For oss har 2022 vært et – mildt sagt – innholdsrikt år. Det mye omtalte seriespillet samt flere forandringer i trener- og støtteapparat både på A-laget og nedover i rekkene, har vært utfordringer som vi har måttet forholde oss til og løse.

Når klubben- til tross for utskiftninger og tøffe tak i serien – har lykkes med å nå målsetningen om nivå 3 i Toppklubbstandard, så viser det hvilken styrke og innsats som ligger i Røa Fotball Elite.  Vi ser på dette som et bevis på at samarbeidet og kompetansen i Røa er god. Det er utrolig hva man får til når man har et godt team. Samtidig vider det også at de tiltakene og grepene som klubben gjør fører oss i riktig retning.

NIVÅ  ANTALL KLUBBER 
0 klubber
1,5  0 klubber
0 klubber
2,5  0 klubber
6 klubber
3,5  2 klubber
2 klubber
4,5  0 klubber
0 klubber

Tabell: viser oversikten over antall klubber på forskjellige nivå i Toppklubbstandard.

Mål for 2023

For 2023 er målet at det gode arbeidet som nå er påbegynt og den utviklingen vi ser i klubben skal fortsette.  At NFF/TFK plasserer oss på nivå 3 må ses på som en anerkjennelse av arbeidet har blitt levert i år. Det er all grunn til å bruke denne erfaringen også som en motivasjonsfaktor for de som er involverte i klubben. Hvis klubb, trenere, spillere, støtteapparat, samarbeidspartnere og frivillige er med på å utvikle Røa videre, vil vi løfte Røa Fotball Elite videre og være en del av den fremmarsjen og utviklingen som kvinnefotballen så fortjent opplever både her hjemme og internasjonalt.

Styret i Røa Fotball Elite vil takke alle de som bidrar for den gode jobben de gjør. Det er også grunn til å takke NFF for god veiledning og for at de har sett og verdsatt de grepene som vi har gjort i 2022.