Pressemelding om klubbens situasjon

RFE tar sitt samfunnsansvar på alvor, men må dessverre ty til permitteringer.

Sist oppdatert: 19. mar 2020 Skrevet av: Erik Olsson

 

Denne pandemien setter hele samfunnet på prøve. Nå går hensynet til liv og helse foran absolutt alt annet, og Røa Fotball Elite er sitt ansvar bevisst og gjør alt som er mulig for å begrense sykdom og smitte. Alle med symptomer er eller har vært i karantene. I tillegg er alle som har vært i utlandet i karantene – alt ettersom når de returnerte til Norge.

Sammen med hele Idretts-Norge tar vi del i vår tids viktigste dugnad, og vi håper alle berørte og alle aktører kommer tilnærmet helskinnet gjennom denne perioden.

Situasjonen som har rammet både idretten og samfunnet for øvrig har gjort det nødvendig å permittere spillere, ledere og ansatte i Røa Fotball Elite.

Klubbens styre har i de siste dagene vurdert situasjonen nøye, og gjennomført grundige analyser av mulige konsekvenser på kort og lang sikt.

– For at vi skal ha en klubb å komme tilbake til når denne krisen er over ser klubben seg dessverre nødt til å permittere inntil normal drift er tilbake igjen. Samtidig vil vi foreta en særskilt gjennomgang av den enkeltes situasjon for å kunne vurdere om man bør særbehandle noen som kan komme dårligere ut enn andre. Visse funksjoner vil måtte delvis opprettholdes slik at man ikke må starte på null når vi sammen har vunnet den viktigste kampen som for tiden pågår, uttaler Harald Nickelsen, styreleder i Røa Fotball Elite.

Klubbens spillere og ansatte ble orientert onsdag, og permitteringsvarsel gikk ut til samtlige onsdag kveld.

Disse vurderingene er gjort i samråd med forbund og særforbund. Vi i Røa Fotball Elite er glade for å ikke stå alene i denne situasjonen, og er stolte og rørt av solidariteten som den samlede fotballfamilien viser.

– Det er spesielt hyggelig å registrere at NISO (spillernes interesseorganisasjon) i godt samarbeid med NFF og alle klubbenes interesseorganisasjoner
også har stor forståelse for situasjonen klubbene nå er oppe i, og dermed stiller seg bak klubbenes permitteringer, utdyper Nickelsen.

Spillergruppen følger nå et individuelt treningsprogram som skal gjøre det mulig å holde den nødvendige fysiske formen vedlike.

Det er viktig for oss å presisere at ingen i klubben, verken ansatte, spillere eller trenere, er registrert smittet av viruset. Det har vært noen få tilfeller med spillere som har hatt visse symptomer, uten at dette har vært varig eller alvorlig.

Vi håper selvfølgelig at situasjonen blir så kortvarig som mulig, men la oss først sammen vinne kampen mot koronaviruset før vi møtes til dyst på banen.

Ved behov for nærmere informasjon om situasjonen, ta kontakt med styreleder Harald Nickelsen, på tlf. 962 01 600 eller e-post harald@nickelsen.no eller markeds- og mediesjef Erik Olsson, på tlf. 90 80 90 06 eller e-post erik.olsson@roail.no.