Styret

Publisert:
31. januar 2019

Røa Fotball Elite – Styret 2019

Styreleder: Harald Nickelsen

Nestleder: Siri Nordby

Styremedlem: Marianne Mæhlum

Styremedlem: Gunhild K. Herregården

Styremedlem: Marthe Braavold Johansen

Varamedlem: Lars Buer

Varamedlem: Arne Melbye